Ostraha objektů

Vrátnice, průmyslové areály, administrativní budovy, komerční prostory, recepce, nemocnice, supermarkety.

Bezpečnost školy

Vysoké školy, koleje, střední školy, internáty, základní školy, tělocvičny, sportoviště, mateřské školy.

Ochrana hotelů

Hotely, hotelové recepce, okolí hotelů, penziony, krátkodobé pronájmy (odvoz a ochrana hostů).

Ostraha osob a rodin

Osobní fyzická ostraha a ochrana na každém kroku a kdykoli potřebujete. Jednotlivců i celých skupin či rodin.Nebojte se nás pozvat do Vašich životů, uděláme Vám je bezpečnější.

Ostraha objektů

Vrátnice, průmyslové areály, administrativní budovy, komerční prostory, recepce, nemocnice, supermarkety.

Bezpečnost školy

Vysoké školy, koleje, střední školy, internáty, základní školy, tělocvičny, sportoviště, mateřské školy.

Ochrana hotelů

Hotely, hotelové recepce, penziony, krátkodobé pronájmy (odvoz a ochrana hostů).

Fyzická ostraha osob a rodin

Osobní ostraha a ochrana na každém kroku a kdykoli potřebujete.
Nebojte se nás pozvat do Vašich životů, uděláme Vám je bezpečnější.

KRRP Security s.r.o.

Jsme mladá rozvíjející se společnost, která se specializuje na poskytování služeb z oblasti bezpečnosti. Zaměstnanci společnosti KRRP security s.r.o. poskytují fyzickou ochranu objektů, technickou ostrahu objektů, ochranu hotelů a penzionů včetně jejich recepcí, fyzickou ostrahu osob, ochranu nemovitostí sloužících ke krátkodobým pronájmům a v neposlední řadě svůj zájem soustředíme na bezpečnost školských zařízení a mateřských škol.

V dnešní době může nastat mimořádná událost téměř kdykoliv, a proto Vám nabízíme komplexní bezpečnostní služby, které rádi podřídíme Vašim požadavkům. Vysoký důraz klademe na profesionalitu jak ze strany zaměstnanců tak i vedení společnosti. K zakázkám přistupujeme individuálně dle specifických potřeb klientů. Při každé zakázce dbáme na stoprocentní diskrétnost.

Celorepubliková působnost

Co se týká dojezdů máme působnost zatím pouze v okolí Českých Budějovic. Ostrahu objektů, akcí osob nebo celých rodin však zajišťujeme bez ohledu na lokaci.

Bezpečnost a ochrana především

Zaměrujeme se na Vaši spokojenost. Spokojenost u našcih sluřeb samozřejmě znamená Váš pocit bezpečí. Ochráníme a zabezpečíme Váš majete, Vaše prostory. Nebo dohlédneme přímo na Bezpečnost Vaší.

S námi odpadá starost

Již se dále nemusíte starat o to, kde vzít zaměstnance na ostrahu objetů či akcí. Nemusíte ani řešit, kde sehnat náhradu za nemocného zaměstnance. O vše se staráme my. Starejte se pouze o Vaše podnikání a činnost Vaši ochranu a bezpečí můžete s klidem a bez dalších starostí svěřit do našich rukou.

Naše Služby

Zde si můžete vybrat z našich služeb.

Ostraha objektů

Každý objekt je specifický svojí polohou, dostupností, pohybem osob a vozidel v areálu objektu a jeho blízkém okolí. Na každý objekt proto nabídneme a doporučíme nejefektivnější a ekonomicky nejvýhodnější nabídku po konzultaci s klientem.

• Fyzická ostraha 24 hod/den v podobě strážní služby.
• Aktualizace CCTV systému.
• Dle velikosti areálu nebo budovy možnost instalace čipové trasy.
• Dohled nad systémem EPS a EZS. V případě zastaralého systému možnost aktualizace.
• Obsluha parkovacího systému - řešení běžných závad.
• Týdenní reporty - včasná informovanost zákazníka.
• Komunikace s IZS - v případě mimořádné události.
• Dohled nad dodržováním pořádku v budově a v areálu objektu.
• Dohled nad inventarizací majetku zákazníka - pravidelná kontrola
• V okolí Českých Budějovic maximálně v okruhu do 5 km možnost zásahu výjezdové jednotky.

služba1

Bezpečnost školy

Škola musí mít pod kontrolou vstup do objektu. Jde o náročný cíl a školy by na něj neměly rezignovat! Každá osoba vstupující do objektu musí projít autorizací vstupu. Pracovníci školy i žáci musí být seznámeni s pravidly, kdo a za jakých podmínek může používat jaký vstup. Cílem je zajistit, aby se do objektu nemohla dostat neoprávněná osoba. Autorizace je zásadní zejména při raním příchodu žáků do školy. Označit dospělé osoby pohybující se v objektu školy (např. visačkou), pro viditelné vyjádření jejich oprávněnosti pohybovat se ve škole. Dospělí bez označení jsou snadno identifikováni a mohou být včas konfrontováni.


1/ Systém bezpečnostních kamer, fyzický dohled (profesionální člen ostrahy), spolupráce s PČR
• Bezpečnostní kamery (minimálně 2x), ukládání záznamů - vzdálený přístup.
• Panikové tlačítko do každé třídy - nonstop telefonní linka.
• Instalace/aktualizace systému EZS.
• Spolupráce s místním oddělením PČR - informování PČR o mimořádných událostech v dané škole.
• Pravidelné školení učitelského sboru ( postup při mimořádných událostech např. požár, NVS - nástražný výbušný systém, cizí osoby v objektu, agresivní osoby apod.).
• 2x za rok zpracování bezpečnostního auditu pro vedení školy ( individuální návrhy na zlepšení bezpečnosti objektu).


2/ Systém bezpečnostních kamer, fyzický dohled (profesionální člen ostrahy), spolupráce s PČR
• Bezpečnostní kamery (minimálně 2x), ukládání záznamů - vzdálený přístup.
• Profesionální člen ostrahy PO-PA (čas dle dohody s vedením školy).
• Zajištění týdenního reportu na vedení školy (tzn. informovanost vedení školy o průběhu jednotlivých dnů, kontroly objektu, pochůzky PES - čipová trasa, inventarizace majetku, narušení EZS, CCTV).
• Zpracování mimořádných událostí, fotodokumentace v případě jakékoliv mimořádné události - informovanost vedení školy o důležitých událostech spojených s provozem školy.
• Modely zabezpečení budou navrhnuty profesionálně dle objektu školy a požadavků vedení školy.

služba1

Ochrana hotelů

1/ Fyzická ostraha, dojezdy nonstop
• Fyzická ostraha 24hod, nebo 12 hod/noc.
• Ochrana hotelu, zázemí, zařízení, společenských akcí, osobní ochrana hostů, odvoz a dovoz hostů, odvoz a dovoz cenin.
• Doprovody hostů na jednání, řešení krizových situací. V případě potřeby služba v podobě dalších 2 členů ochranky.
• Důraz na dodržování zásad a požadavků managementu hotelu.
• Časové kontrolní obchůzky, pochůzky PES - čipová trasa, inventarizace majetku hotelu.
• Nonstop služební telefon, jen pro potřeby hotelu.


2/ Dojezdy nonstop
• 24 hodinová pohotovost - dojezdy (6 minut v noci, 15 minut přes den)
• Telefon jen pro potřeby hotelu - systém = volá = výjezd ( recepční jen vytočí tel. číslo).
• Panikové tlačítko - 24 hodinové napojení na PCO.

služba1

Fyzická ostraha osob a rodin

• Stabilní - dle přání klienta, časově neomezená práce.
• Jednorázová - odvoz dovoz klienta, doprovod.

služba1

Kontaktujte nás

Budeme se těšit na spolupráci, neváhejte nás kontaktovat.